Motto and Services PromulgationMotto dan Maklumat Pelayanan

Logo CS Motto:

"Meningkatkan mutu dan kepuasan konsumen"

 

Services Promulgation:

" Memberikan layanan terbaik kepada konsumen"

Logo LAB(1)

Logo CS Motto:

"Always improve the quality and consumer satisfaction"

 

Services Promulgation:

"Always give good services to consumers"

Logo LAB(1)

Export date : Tue, 26 May 2020 9:22:47
Exported from [ http://tt.elektro.ub.ac.id/profil/motto-dan-maklumat-pelayanan/ ]